Søg efter:

Vi udarbejder nyt skøde i forbindelse med overdragelse af ejendom ved skilsmisse, mellem ugifte samlevende, ved at ny samlever bliver medejer eller ved overdragelse mellem forældre og barn.

Ved separation og skilsmisse er der ofte en fælles ejerbolig som skal overtages fuldt af den ene ægtefælle. Vi er specialiseret i at behandle sager hvor den ene af ægtefællerne overtager den andens andel af ejendommen.

Hos Azeur udarbejder vi det nye skøde, og sikrer at det indeholder de rigtige formuleringer. Vi varetager alle ekspeditioner, herunder tinglysning og berigtigelse – uanset hvor i landet du bor.

Kompetence er et nøgleord for os. Vi har en solid erfaring med køb og salg af fast ejendom. Vi arbejder seriøst med at varetage dine behov og er ansvarsforsikret i Lloyds International.

Vi arbejder ikke med med almindelig boligkøb. Er du ved at købe bolig gennem en ejendomsmægler, henviser vi i stedet til Skøde Centrets køberrådgivning.

Tinglysning af skøde foregår i dag digitalt via tinglysningsretten i Hobro.